Sunday, 20 April 2014

...to khada karke kya krega???


...to khada karke kya krega???Man: Doc, mera khada nahi hota hai.
Doc: do u have girlfriend?
Man: "no"
Doc: do u visit prons Website?
Man: "no"
Doc: do u go 4 mujra?
Man: "no"
Doc: to khada karke uspar kya coat taangega?


Get latest jokes via E-mail